Organic Monitor

Ondanks tegengeluiden en sombere tellingen – stagnatie van groei, afname van het aantal agrarische bedrijven – gaat het internationaal gezien best wel goed met de biologische landbouw. De omzet in biologisch voedsel is in Europa juist met een derde gestegen, vooral door een grotere vraag naar biologische producten in de zuidelijke landen van Europa.

Volgens onderzoekers van de Organic Monitor, waarmee jaarlijks de stand van zaken op het gebied van biologische landbouw wordt gemeten, is de BSE crisis de laatste in een serie van voorvallen die leidden tot een toename van de vraag naar biologische producten. De MKZ-epidemie kwam waarschijnlijk net te laat om nog in dit onderzoek te kunnen worden opgenomen.

Dat het hier weliswaar om een wereldwijde groei van productie gaat, wil nog niet zeggen dat elke wereldburger zich ook daadwerkelijk druk maakt over zijn eigen gezondheid en die van het milieu. Van alle biologische landbouwgrond ter wereld, bevindt zich bijna de helft in Oceanië, terwijl dit gebied minder dan een procent van de totale afzet voor zijn rekening neemt. Het gros van de biologische kiwi’s, appels en peren uit Nieuw Zeeland wordt dus geëxporteerd.

Een gezonde toekomst als exporteurs zien de onderzoekers van Organic Monitor ook weggelegd voor de landen uit de Derde wereld, die nu nog voornamelijk van de landbouw leven en omschakelen naar biologische teeltwijzen. Of dat ook in Nederland zal leiden tot een toename van biologische producten uit het buitenland is de vraag. Het aantal naar biologische productie omschakelende bedrijven blijft weliswaar achter bij de verwachtingen en het aantal verstrekte subsidies voor deze bedrijven was afgelopen jaar beduidend lager dan in 2000 (132 tegen 431), maar het aantal biologische bedrijven en het totale areaal aan biologische landbouwgronden stijgt nog steeds, hoewel misschien minder snel dan gehoopt.

Als deze ontwikkelingen gelijke tred blijven houden met het consumentengedrag is er niets aan de hand. Het aantal abonnees van het Odin groente-abonnement, met voor het merendeel Nederlandse producten, groeit ook nog steeds: in 2001 kon de zak worden aangetroffen bij 45.000 Nederlandse huishoudens. Odin streeft naar nog eens een groei van tien procent in 2002. En tien procent meer biologische landbouwgrond haalden we de afgelopen jaren makkelijk.

Ook wij hebben weer de zak en we hebben gesmuld van een simpel maal van gestoofde witlof, van Wilhelminahoeve te Anna Jacobapolder (Zijpe, denk je dan meteen, en het staat op de kaart).

Gesmoorde witlof
Gang: bijgerecht
Ingrediënten
  • witlof
  • boter
  • plakken kaas
  • eventueel plakken ham
Bereiding
  1. Snij de struikjes in de lengte in vieren, verwijder de stronken. Doe ze met een forse klont boter in een dikwandige pan, deksel er op, vuur laag en lekker laten stoven. Af en toe roeren en controleren of de zaak niet droog staat. Voeg desnoods wat water toe. Doe er vlak voordat de witlof gaar is kaas overheen en laat die smelten. Eet met een aardappelgerecht, bijvoorbeeld puree of rösti.
Deze tekst is gepubliceerd in de Volkskrant van 23 januari 2001