Over Eader Onderzoek

Hoe zit het eigenlijk?

 

In september 1999 ben ik met een voltijdstudie Communicatiewetenschap begonnen, omdat ik nu wel eens wilde weten hoe het eigenlijk zit. In februari 2003 ben ik afgestudeerd. Mijn scriptie heb ik geschreven over het belang van identiteit binnen virtuele teams.

Naast hoorcolleges voor de meer vormende en theoretische vakken, wordt in de opleiding veel tijd besteed aan het doen van onderzoek. Ik heb diverse kleinschalige onderzoekjes gedaan naar het gebruik van communicatiemiddelen en de context waarin nieuws gepresenteerd wordt.

Hieronder staan voorbeelden van essays en onderzoekjes, die ik alleen of samen met andere studenten heb uitgevoerd. In de rechterkolom staan de links die je direct naar het hele artikel leiden.

De vorm en de lezer

De krant is een meneer' is een uitspraak over het NRC Handelsblad, maar het is niet duidelijk wat daarmee nu precies wordt bedoeld. Betekent het dat de krant met twee woorden wenst te worden toegesproken, dat de lezer tegen hem moet opzien? Mag de lezer van een meneer verwachten dat hij geen leugens verkoopt? Of ziet de krant zich als een leermeester, die de lezer op de hoogte wil houden van nieuwe ontwikkelingen en hem of haar in staat stelt zich daarover een eigen mening te vormen?

In dit artikel probeer ik de identiteit van NRC Handelsblad en zijn houding ten opzichte van de lezer te achterhalen. Speciale aandacht heb ik daarbij voor de vormgeving van de krant. Met 'vorm' bedoel ik, in navolging van Barnhurst & Nerone (2001), de zichtbare structuur van de krant; de dingen die NRC Handelsblad elke dag herkenbaar maken, ook al verandert de inhoud. De vorm van een krant wordt bepaald door typografie, layout en opmaak, maar ook door de manier waarop de krant wordt geïllustreerd en ingedeeld.

Lees verder...

Het nut van een GDSS bij het ministerie van VROM

Het gebruik van computerapplicaties om procedures efficiënter te laten verlopen, neemt hand over hand toe. Niet alleen simpele handelingen worden nu met behulp van een computer verricht, ook bij meer ingewikkelde taken, zoals het uitstippelen van een te volgen strategie of het nemen van breed gedragen beslissingen, wordt meer en meer de computer als hulpmiddel ingezet.
In dit betoog wil ik het nut van deze laatstgenoemde toepassing ter discussie stellen en dan met name het nut van een Group Decision Room (GDR) voor een ministerie als dat van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Lees verder...

The world according to Hergé

Een (Engelstalig) essay over Kuifje en de manier waarop de wereld in deze beroemde strips van Hergé wordt afgebeeld.
'I would like to invite you on a journey through his world. First I will give a description of Tintin, what he is or what he is not, and then I will explore his world, the characters in the comic strips, the media used, the stereotypes and the language. Finally I will try to give an explanation of Tintin and his world by looking at the ideologies that lay beneath this typology. '

Identiteit en imago van universitaire websites

Recent hebben Sabrina de Vries en ik een onderzoek afgerond naar het imago van universiteiten. 'Hoe een universiteit zich presenteert op het Internet en op welke manier daarvan gebruik wordt gemaakt, zal daarom medebepalend zijn voor het beeld dat een aspirant student van die betreffende universiteit krijgt, vooral bij scholieren die gewend zijn informatie van het Internet te halen.'

Lees verder...(en schrik niet van de blauwe kleur!)

(januari - april 2001)
Top

Informatie en de euro

In de Eurobarometer zijn de resultaten weergegeven van een halfjaarlijkse enquête onder burgers van alle lidstaten van de Europese Unie. Daarin is onder meer gevraagd naar de bronnen die mensen gebruiken om aan informatie over de Europese Unie en de euro te komen. Antwoordmogelijkheden waren onder ander televisie, radio, krant, internet en brochures.

Vooral informatie over de euro zou, gezien de spoedige ingebruikneming van dit Europese betaalmiddel, op zo'n manier verspreid dienen te worden dat zoveel mogelijk mensen worden bereikt. Omdat de Eurobarometer niet alleen gegevens bevat uit landen waar de euro daadwerkelijk ingevoerd gaat worden, maar ook uit landen die - nog - niet meedoen, geeft deze informatie ons een uitgelezen kans te bekijken of er op dit gebied verschillen bestaan tussen inwoners uit deze landen. Zo kunnen we bepalen of en op welke manier inwoners uit toekomstige, aan de euro deelnemende landen daarover informatie zouden moeten krijgen.

Lees verder...

(september - december 2000)

Online kranten

Samen met drie andere studenten heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de bijzondere mogelijkheden die internet voor online kranten biedt. 'Deze verwachte verschuiving van krant naar internet hoeft niet te betekenen dat de vraag naar een goed journalistiek product zal afnemen. Daarom onderzochten wij hoe papieren en digitale versies van de kranten elkaar kunnen aanvullen, opdat de krant in zijn geheel beter wordt van deze samenwerking.'We ontdekten onder andere dat de onderzochte kranten het niet zo nauw nemen met het beantwoorden van email van lezers.

Voor dit onderzoek is een eigen website gemaakt (opent in nieuw venster).

(maart - juli 2000)
Top

What-a-story of media-event?

Een onderzoek naar de manier waarop verslag gedaan is over de Bijlmerramp in een aantal Nederlandse kranten: 'Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer op een flatgebouw in de Bijlmermeer. Het was een zondag, de pers was niet op volle sterkte en er was niet meteen duidelijkheid over de toedracht. Het duurde enkele weken voordat er consensus was over de oorzaak en de directe gevolgen. Toen verminderde de geruchtenstroom in de media, over de lading (giftige stoffen, radioactief uranium) en de toedracht (te zwaar beladen, motorverlies).

Vergelijkbare gebeurtenissen worden in de literatuur what-a-story of media-event genoemd. Wanneer welke typologie gebruikt wordt lijkt willekeurig, of op zijn minst niet conform de oorspronkelijke definitie. Met dit onderzoek willen we duidelijkheid scheppen in de gebruikte terminologie en onderzoeken of de Bijlmerramp binnen een van deze typologieën valt.'

Open hier de tekst van dit onderzoek als PDF

(december 1999 - maart 2000)

  • De vorm en de lezer
  • Het nut van een GDSS
  • The world according to Hergé
  • Identiteit & Imago
  • Data-analyse: Informatie en de euro
  • Online kranten
  • (opent in nieuw venster)
  • What-a-story (PDF)
  •   Top